Iļģuciemā kāda iedzīvotāja pa sava dzīvokļa logu novērojusi visai satraucošu skatu - Buļļu ielā pie daudzstāvu nama jumta malas karinājušies bērni.

«Pamanīju bērnus karājamies pāri jumta malai un, nevēloties viņus nobiedēt, uzņēmu video. Pēc tam, kad visa trijotne bija atpakaļ uz jumta, atvēru logu un izteicu aizrādījumu, lai pārstāj apdraudēt savu dzīvību un pamet jumta teritoriju,» pie portālam TVNET nosūtītā video raksta aculieciniece.

Šo video saņēmis arī Rīgas pašvaldības policijas Galvenais sabiedrisko attiecību speciālists Toms Sadovskis. Viņš informēja, ka normatīvajos aktos ir noteikti dažādi ierobežojumi - proti, pamestām ēkām, graustiem un būvlaukumiem ir jābūt noslēgtiem, lai tajos nepiederošas personas nevarētu nemaz iekļūt.

Tāpat noslēgtām ir jābūt dzīvojamo ēku izejām uz jumtiem. Līdz ar to, ja tiek konstatēts šāda veida pārkāpums, policija pie atbildības var saukt ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju. Taču papildus pastāv ierobežojumi, kas attiecas arī uz pašiem nebēdņiem.

Uzturēšanās ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantojamās ēkās un telpās, kā arī būvēs, kuras pilnīgi vai daļēji sabrukušas, nav pieļaujama. Paredzētais sods par pārkāpumu ir līdz 142 eiro.

Turpinājums sekos...

Esi pamanījis kaut ko neparastu? Varbūt pavisam ikdienišķu, bet kam būtu jāpievērš uzmanība?

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt savus stāstus, situācijas un notikumus dzīves sadaļā «Tava balss» par dažādām piedzīvotām vai novērotām nejēdzībām, neizdarībām un izdarībām. Kopīgi aktualizēsim sabiedrībai svarīgus un arī ikdienišķus tematus, kas skar mūs visus!

Redakcija izskatīs visus iesūtītos materiālus un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar raksta autoru vai iesaistīsies situācijas risināšanā. Ziņu iesūtītāji aicināti īsi un konkrēti aprakstīt situāciju, kā arī pievienot fotogrāfijas vai videomateriālus.

Sūti savu stāstu uz tavabalss@co.tvnet.lv.

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE VIDEO