FOTO: Pixabay

Mūsdienās cilvēki precas un šķiras, un arī Baznīcai ir jādzīvo līdzi laikam. Daudzu cilvēku pieredze rāda, ka, esot laulātiem Romas katoļu baznīcā - "Dieva priekšā" -, iespējams salaulāties ar kādu citu dzimtsarakstu nodaļā. Tad izšķirties un precēties vēlreiz. Tomēr katoļu baznīca laulību nešķir - to iespējams tikai atzīt par spēkā neesošu. Un tikai dažos gadījumos. 

Tie, kuri laulību slēguši Romas katoļu baznīcā, «Dieva priekšā» tik vienkārši izšķirties nevar, arī tad, ja ir jau nodibinājuši citu ģimeni, un tas nekas, ja cilvēki civillaulībā vai valsts priekšā noslēgtā laulībā dzīvo 10, 15 un pat vairāk gadus. 

Katoļu baznīca laulību anulē - atzīst par spēkā neesošu. Un tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos, kas definēti Kanonisko tiesību kodeksā.

Ja laulība ir atzīta par neesošu Baznīcas tiesā un nepastāv citi šķēršļi, tad persona var noslēgt jaunu laulību katoļu baznīcā, bet anulētajā laulībā dzimušie bērni tiek uzskatīti par tādiem, kas dzimuši likumīgā laulībā.

Pieredzes stāsts

Par savu pieredzi, šķirot "Dieva priekšā" noslēgtu laulību Romas katoļu baznīcā, stāsta kāds 45 gadus vecs vīrietis, kuram aiz muguras divreiz šķirta laulība - vienreiz tā šķirta pie notāra, otrreiz - Baznīcas tiesā.

«Katoļu baznīca laulību nešķir, tas atbilst patiesībai, un tajā brīdī, kad es sapratu, ka ar sievu mums nekas labs neiznāks, bija arī medicīniskas - mentālas problēmas. Nebija labi. Kā to visu izbeigt un tikt no tā ārā?» savu stāstu sāk vīrietis.

3

Viņš sācis interesēties, kādas ir iespējas un bijis pārsteigts, kad uzzinājis, ka pastāv Baznīcas tiesa, kas risina šādus jautājumus. 

Sākumā bija jāatrisina juridiskās lietas ar valsti. To mēs izdarījām, jo mums nebija ne kopīgu bērnu, ne kopīgu īpašumu. To mēs viegli nokārtojām pie notāra pēc abpusējas vienošanās. Tālāk bija baznīcas sadaļa, bet viņi teica, ka laulību nešķir, bet var laulību anulēt, ja ir kaut kādi objektīvi iemesli - medicīniski vai citi parametri un problēmas.

3

"Mūsu laulību anulēja. (..) Liels vairums to neatrisinās, tā vienkārši neviens laulību nešķirs. (..)  Arī par krāpšanu jāaizpilda dokumenti - jāuzraksta papīrs, ko par to domā vīrs vai sieva. (..) Tas bija komiski. Īpaši ziedojums baznīcai." atklāj vīrietis. 

Interesanti fakti par iespējām, ko sniedz Baznīcas tiesa 

Process

Lietas izskatīšanas Baznīcas tiesā ilgums ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem, piemēram, pašu iesaistīto pušu gatavības sadarboties, nopratināmo liecinieku daudzuma, strīda pamata, liecina portālā "Katolis.lv" pieejamā informācija. 

Otra laulātā iesaiste

Lietas izskatīšanā Baznīcas tiesa aicina piedalīties arī otru laulāto un pieliek pūles, lai noskaidrotu viņa viedokli un nopratinātu lieciniekus, kurus viņš/viņa eventuāli varētu uzaicināt.

Vai iespējams laulāties Romas katoļu baznīcā vēlreiz? 

Ja laulība ir atzīta par neesošu un nepastāv citi šķēršļi, tad persona var noslēgt jaunu laulību katoļu baznīcā.

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE VIDEO